EUROPEI

Europei 2021 – Italia-Spagna, le probabili formazioni | VIDEO

Le probabili formazioni di Italia-Spagna, prima semifinale degli Europei, in programma stasera alle ore 21:00 a Wembley (Londra)